Dessa regler gäller för vår spelserver

Det är INTE tillåtet att:

Göra någon form av reklam.

Använda modifierade clienter som ger spelaren en märkbar fördel, exempel på detta är X-Ray osv.

Använda Texturepack/Resourcepack som ger spelaren en märkbar fördel.

Lura/scamma andra spelare.

Skriva något elakt eller något som kan uppfattas som elakt i chatten.

Spamma/floda chatten eller uppmana andra till detta.

Skriva ut privata uppgifter i chatten eller sprida privata uppgifter om andra. Detta för din egen säkerhet.

Chatta i andra språk än svenska och engelska.

Utnyttja buggar på servern. Hittar du en bugg ska detta rapporteras till serverns personal omedelbart.

Vi har nolltolerans mot att diskutera politik, tobak, droger och alkohol i chatten. Detta då många spelare är under 18 år och det leder ofta till bråk.

Vi har nolltolerans mot all form av kränkningar mot enskild individ och/eller folkgrupp.

Det är inte tillåtet att sälja saker på servern för riktiga pengar eller något annat utanför Veloblocks server. Man får exempelvis inte sälja varor i Survival för Swish eller dylikt.

Vid regelöverträdelser förbehåller Veloblock sig rätten att tysta eller stänga av spelaren från spelservern tillfälligt eller permanent.

Observera, Veloblock ansvarar inte över personer som du har "trustat" på din plot i Survival och Creative.